• Khóa cửa thông minh M114F series
 1. Link tài liệu tiếng Anh
 2. Link tài liệu tiếng Việt
 3. Link tài liệu tiếng Việt (Bản in A4)
 • Khóa cửa thông minh M113K series
 1. Link tài liệu tiếng Anh
 2. Link tài liệu tiếng Việt
 3. Link tài liệu tiếng Việt (Bản in A4)
 • Khóa cửa thông minh M1302 series
 1. Link tài liệu tiếng Anh
 2. Link tài liệu tiếng Việt
 3. Link tài liệu tiếng Việt (Bản in A4)
 • Khóa cửa thông minh R1002 series
 1. Link tài liệu tiếng Anh
 2. Link tài liệu tiếng Việt
 3. Link tài liệu tiếng Việt (Bản in A4)
 • Trang videos hướng dẫn lắp đặt

Link

 • Bộ kiểm soát vào ra i-A100 Series

– Link tài liệu tiếng Anh

+ i-A100 Series Quick manual

+ i-A100 series User Manual 

– Link tài liệu tiếng Việt (Đang cập nhật….)

 • Bộ kiểm soát vào ra i-A110 Series
 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng i-A110L/LT (English)
 2. i-A110L Datasheet (English)
 3. i-A110L Dimensions (English)
 4. i-A110LT Dimensions (English)
 5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm LMS Manager trên PC(Kết nối dữ liệu với i-A110 Series)
 • Tài liệu kích thước lắp đặt khóa
 1. Kích thước lỗ đục khóa M113, M114 series
 2. Kích thước lỗ đục khóa M1302 series
 3. Kích thước lỗ đục khóa R1001, R1002 series

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.