1. Thanh toán bằng tiền mặt (COD)

  • Khách hàng sẽ thanh toán tiền mặt (hoặc chuyển khoản) sau khi nhận được hàng.
  • Với hình thức thanh toán mặt khách hàng trả tiền mặt cho nhân viên giao hàng ngay sau khi nhận được đơn hàng.
  • Nếu thanh toán bằng chuyển khoản, khách hàng vui lòng chuyển khoản ngay khi nhận được hàng từ đơn vị giao hàng.

2. Thanh toán trực tuyến (Visa, Mastercard, ATM)

  • Trong quá trình đặt hàng, quý khách chọn hình thức thanh toán trực tuyến bằng Visa, Mastercard.
  • Cách thức thanh toán sẽ có hướng dẫn của nhân viên sieuthikhoa.vn.
  • Đối với khách hàng thanh toán bằng thẻ ATM, bắt buộc thẻ của quý khách phải sử dụng Internet Banking mới có thể thức hiện được phương thức thanh toán này.