Theo dõi đơn hàng

Bằng cách nhập thông tin mã đơn hàng của bạn của bạn bao gồm Email và số mã đơn hàng sẽ giúp bạn theo dõi nhanh quá trình xử lý đơn hàng của bạn từ hệ thống

Để theo dõi đơn hàng của bạn xin vui lòng nhập ID đơn hàng của bạn vào ô dưới đây và nhấn nút "Theo dõi". ID đơn hàng đã được gửi cho bạn qua biên lai và qua email xác nhận mà bạn nhận được.